Home lyrics Lyrics Corner: Kunendoda – Senzo Khumalo ft Lindani Gumede

Lyrics Corner: Kunendoda – Senzo Khumalo ft Lindani Gumede

310
0

Kuthe lapho nginyathelWA
kuthe lapho ngithwele kanzima
heee ngathathandaza
kuthe lapho kufikizimvungu mvungu
kuthe lapho usatana ezama ukundinyakazisa
kuthe lapho ngizwa ngathi kuyanyukela
heeee ngathandaza
andiwezwa lameva bengihamba phezukwawo
angizizw-nga lezi lezinginethe
kunendoda beyibambe ngesandla
ngizwe ngabantu bengibuza
(andiwezwa lameva bengihamba phezukwawo.)
bethi udlule njani kulendawo?
(angizizw-nga lezi lezinginethe)
ngabatshela ngathi kunendonda
(kunendoda beyibambe ngesandla)
beyingibambe ngesandla yooo
zayafiki zikhathi zobunzima empilweni.
lapho kubizukukholwa kwakho k-mele
uguqe ngedolo uthandaze ucele kusmande.
lapho usatane beth uqedile ngempilo yakho
kodwa izitha zami zitsabhile zonke lalela
(kunendoda) kunendoda
(beyingibabe ngesandla)
ngiyabonga jesu.
(andiwezwa lameva bengihamba phezukwawo) angizizw-nga lezimvula
(angizizw-nga lezi lezinginethe) ngoba ngihamba nomadida
(kunendoda beyibambe ngesandla)
wena wawela no moses ulwandl’ olubomvu
(angiwezw-nga lameva bengihamba phezukwawo?
ubungohlulwayini ukuvukula nami
(angizizw-nga lezimvula lezinginethe) ngiyabonga ngiyabonga baba
(kunendoda beyingibambe ngesandla) oh beyingibambe ngesandla
kuseyiyo leyandoda eyakhipha u daniel
enganyameni yiyolena ngihamba nayo ngize ngafika la
heyi kuthi lapho n-ba kuhliki nyembezi besendigu
qa phantsi ngiyimemeze ngithi nkosi,
ngithi nkosi ngicela ungibambe ngesandla
ngithi lapho n-ba kuhliki nyembezi ngiyimemeze
ngithi nkosi, ngithi nkosi ngicela ungibambe ngesandla
angizw-nga lutho
n-ba bengihlaselwa kodwa bengivikelwa
ngoba kunendoda beyingibambe ngesandla
seyiyona leyondoda eyenzi imhanga ebantwini
yiyona ehambe nami kwaze kwabalapha nanamhlanje ngiyazi qhenya
ngiyayihlonipha le ndoda ngiyabonga. #GospelBuzz