Home lyrics Lyrics Tuesdays: Ukuhlala Kuye (Live) – Dumi Mkokstad

Lyrics Tuesdays: Ukuhlala Kuye (Live) – Dumi Mkokstad

545
0

[Verse 1]
Siyabonga Nkos’uJesu
Ukulondolozwa kamnandi
Ukuhlala kuwe, kumnandi
Kunokuphila okuphakade

We thank You Lord Jesus
For sustaining us
Dwelling in Your presence is so good
It grants us an everlasting life

[Chorus]
Ukuhlala kuwe kumnandi
Kunokuphila okuphakade

Dwelling in Your presence is so good
It grants us an everlasting life

[Humming]