Home lyrics Lyrics: Lona Baratang by Rebecca Malope

Lyrics: Lona Baratang by Rebecca Malope

441
0

Lona ba ratang ho phela (You who desires to live)
Mohlapeng oa Jesu (Within Jesus’ flock)
Hopolang tsietsi tsa tsela (Remember the trials of the way)
E isang ha eso (That leads home)

Lona ba ratang ho phela (You who desires to live)
Mohlapeng oa Jesu (Within Jesus’ flock)
Hopolang tsietsi tsa tsela (Remember the trials of the way)
E isang ha eso (That leads home)

Lona ba ratang ho phela (You who desires to live)
Mohlapeng oa Jesu (Within Jesus’ flock)
Hopolang tsietsi tsa tsela (Remember the trials of the way)
E isang ha eso (That leads home)

Ba inkele sefapano (They must carry their own cross)
Mahetleng a bona (On their shoulders)
Ba tle ba shoele likano (And die for the covenant)
Tsee ba leng ho tsona (That they they have made)


Mahetleng a bona (On their shoulders)
Ba tle ba shoele likano (And die for the covenant)
Tsee ba leng ho tsona (That they they have made)

Mahetleng a bona (On their shoulders)
Ba tle ba shoele likano (And die for the covenant)
Tsee ba leng ho tsona (That they they have made)
Tsee ba leng ho tsona (That they they have made)

Amen Amen Amen Amen