Home lyrics Lyrics Corner: Isimemezelo – Obrey M

Lyrics Corner: Isimemezelo – Obrey M

188
0

Chorus
Kwaba Nomhlangano Ngempilo Yam
(There was a heavenly gathering regarding my Life)
Kwakhishwa Isimemezelo ngegama lam’
(A proclaimation was declared with my name on it)
Kwathiwa Ngibusisiwe, Ngikhethiwe
(It was said am blessed and chosen)
Ngithi Mayenziwe Intando Yakho
(May the will of God be done)

Verse
Wena Jehova, Unamacebo ngami
(Oh God, You have great plans for me)
Wena Msindisi wam, Wayihlel’ impilo yam
(Oh my savior, you truly planned my life)
Wamemezela ngegama lam, Nkosi yiam
(Oh Lord, You made an announcement regarding my name )
Ngithi Mayenziwe intando yakho
(May your will be done oh God)

Bridge:
Isimemezelo, Isimemezelo, Kwaba nesimemezelo ngegama lam..
(A proclaimation, an announcement, there was a proclaimation with my name on it)
Kwathiwa Ngibusisiwe, Ngikhethiwe
(It was said am blessed and chosen)
Ngithi Mayenziwe Intando Yakho
(May the will of God be done)