Home lyrics Lyrics Corner: Haleluya mdumiseni – Lebo Sekgobela

Lyrics Corner: Haleluya mdumiseni – Lebo Sekgobela

233
0

Kekh’umhlobo onjengawe (There is no other friend like You)
Ongikhatha-lela njalo (One who takes care of me)
Kanti sengabeka konke, kuwe (I have given my all to You)

Hallelujah, mdumiseni (Hallelujah, praise Him)
Mbongeni njalo (Thank Him always)
UnguJehovah, ophilayo (He is Jehovah, the Living God)
Kunaphakade (Forever more)

Nginikela, konk’ okwami (I surrender all to you)
Thatha konke, enginakho (Take all that I have)
Ngoba wena (Jesu), wazi konke ngami (For You Jesus know all about me)

Hallelujah, mdumiseni (Hallelujah, praise Him)
Mbongeni njalo (Thank Him always)
UnguJehovah, ophilayo (He is Jehovah, the Living God)
Kunaphakade (Forever more)