Home lyrics Lyrics Corner: Babe ngisite – Takie Ndou

Lyrics Corner: Babe ngisite – Takie Ndou

500
0

CHORUS

Babe ngisite ngoba mine (Father help me because)
Ngithembele kuwe (I put my trust in you)

BRIDGE

Ngiyabonga, ngiyabonga ukungisibekela (Thank you for sheilding me)
Ngiyabonga, ngiyabonga ukungibamb’isandla (Thank you for holding my hand)